Make your own free website on Tripod.com

Здравейте, аз съм Диана Христова

Завършила съм СУ “Св.Климент Охридски”, специалност право през 1992 г.

От 1993 г. съм вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Работя в София, България, ул.”Алабин” № 33, Търговски дом, вх.А, ет.2, кантора 242;

Тел: 980 87 04

Мобилен: 0898 78 55 94

E-mail: ddhristova@yahoo.com

ddhristova@abv.bg

http://diana-hristova.tripod.com/

Работя като адвокат в областта на гражданското: облигационно, вещно, трудово, семейно и наследствено; търговско и корпоративно право и административно право, което включва:

Бракоразводни дела, оспорване и установяване на произход и дела за издръжки;

Трудови дела и такива произтичащи от неизпълнение на договорни отношения;

Имуществени и реституционни дела в това число и възстановяване на земеделски земи и гори;

Сделки с недвижими имоти и делби на имоти;

Регистрация, промени и прекратяване на фирми;

Изготвяне на договори, пълномощни, разписки, становища, молби, заявления и др. до различни учреждения и институции в страната и извън нея;

Процесуално представителство по граждански и административни дела пред съдилищата и представителство пред други държавни и общински органи;